Jelen vannak:

 • Gáspár Máté, a Felsőoktatás munkacsoport koordinátora
 • Neudold Júlia, a Minősítés munkacsoport koordinátora
 • Vági Eszter, a Terminológia munkacsoport koordinátora
 • Végh Ildikó, a Kutatás munkacsoport koordinátora
 • Cziboly Ádám

Nem tudnak személyesen jelen lenni:

 • Farkas Atilla, az Érdekérvényesítés munkacsoport koordinátora (képviseli: Végh Ildikó)
 • Hajós Zsuzsa, a Minőségbiztosítás munkacsoport koordinátora (képviseli: Cziboly Ádám)

 

2017 során széleskörű szakmai egyeztetés zajlott le a színházi nevelési / színházpedagógiai programok terminológiája, minősítése és stratégiája kapcsán. Az egyeztetéssorozatot a 2017. október 26-án a Színházi nevelési és színházpedagógiai kézikönyv könyvbemutatója zárta. A könyvben is közzétett stratégiai terv a következő három évadra tűz ki a szakma egésze által önkéntes együttműködéssel megvalósítható fejlesztéseket.

2017 novemberétől hat önkéntes alapon működő munkacsoport alakult: Terminológia, Minősítés, Minőségbiztosítás, Érdekérvényesítés, Kutatás, Felsőoktatás. Fontos alapvetés, hogy a stratégia megvalósítása, és benne a munkacsoportok működése is önkéntes, önszerveződő és előzmények nélküli.

 • Önkéntes, vagyis mindenki saját akaratából vesz benne részt, és annyit tesz bele a közös munkába, amennyire ideje és energiája engedi. Minden munkacsoport maga dönt arról, milyen feladatokat vállal fel. A munkacsoportokból bárki bármikor kiléphet; a munkacsoportokban elvállalt feladatok megvalósítását nem kérheti és nem is kéri számon senki, az egyetlen következménye annyi, hogy az adott fejlesztés nem valósul meg.
 • Önszerveződő, vagyis minden munkacsoport maga alakítja ki működési és kommunikációs rendjét. A munkacsoportok meghívhatnak soraikba új tagokat, ill. azok munkájához bárki szabadon csatlakozhat.
 • Előzmények nélküli, vagyis legjobb tudomásunk szerint ilyen kísérlet korábban nem volt, magunknak kell kitapasztalnunk, hogyan fog ez működni (működni fog-e), megengedve a hibázás lehetőségét is.

Az önkéntes, azaz finanszírozás és központi irányítás nélküli önszerveződés természetesen hordoz nehézségeket. A munkacsoportok alakuló üléseit is gyakran több hétig tartott megszervezni, és minden résztvevő számos más teendője mellett keresi az időt és az energiát a vállalt feladatok megvalósítására. Ezzel együtt is számos konkrét vállalást tettek a munkacsoportok, melyeket a következő táblázat foglalja össze. Az önkéntességből fakadóan egyes munkacsoportok három évre, mások csak egy évre előre terveztek.

A stratégia mely pontjához kapcsolódik Feladat Indikatív ütemterv
  Terminológia munkacsoport  
1.2. Elméleti szakemberek bevonása (drámapedagógia, színháztudomány, antropológia, neveléstudomány, pszichológia) 2018 szept.
1.2. Terminológiatörténet: megnézni, milyen kifejezésekkel illettük magunkat az elmúlt 25 évben (akár önálló kutatási téma lehet) 2018/19
1.2. A szinhazineveles.hu fogalomtárában minél több és minél egyértelműbb terminológiai szócikk létrehozása: letisztult szövegek megírása (egyéni felosztás a munkacsoport tagjai között?) 2018/19 és 2019/20 során
1.2. A szócikkek széleskörű vitája, elfogadása konferencia keretében 2020/21
1.2. Színházpedagógia – színházi nevelés: nagyszabású vita lefuttatása 2018/19, 2019/20 és 2020/21 során
3.1. Együttműködés a Kutatás munkacsoporttal

Témák kiajánlása kutatásra

folyamatos
  Érdekérvényesítés munkacsoport  
1.2. A jelenleg használatos “glosszárium” könnyen érthető, bárki számára befogadható változatának megalkotása, mely alapul szolgál az alábbi célcsoportok későbbi megkeresésekhez, megszólításához 2018 szept.
4.1. Színházművészeti Kollégium 2018 tél
2.2., 2.8. KLIK, OH – osztályt hozó iskolára járuló adminisztratív terhek csökkentése érdekében

Pedagógusok munkaközösségei, szülői munkaközösségek

2018 tél
1.5. Kulturális portálok 2018 tél
1.5. Kőszínházak vezetői és fenntartói, érdekérvényesítés annak érdekében, hogy a színházak alapító okirataiba alapfeladatként bekerüljön a színházi nevelés / színházpedagógia 2018 tél
1.1. A KSH felé a FEOR rendszerrel kapcsolatban pontos ajánlások megfogalmazása, azok érvényesítésének menedzselése 2018 tél
1.12. A szellemi tulajdonhoz tartozó jogok megvizsgálása jogi szakértő bevonásával a területen, ezek alapján esetlegesen ajánlások megfogalmazása 2018 tél
1.5., 2.2., 2.8., 4.1. Személyes találkozók egyeztetése a színházi és oktatási döntéshozókkal, források növelése 2018/19 során
1.1. Kulturális közalkalmazotti / művészi munkakörjegyzékekbe felvetetni a színházpedagógus / színházi nevelési szakember kifejezéseket 2018/19 során
  Felsőoktatás munkacsoport  
3.3. Megvizsgálni a különböző színházi nevelési BA-MA képzések közötti átjárhatóságok feltételeit (színházi nevelési hallgatók számára az előmenetel biztosítása intézmények között) 2019 ősz
3.3. A jelenlegi képzések összegyűjtése, a lista frissítése, a tartalmak megismerése 2018 nov.
3.3. A létező képzési dokumentumok begyűjtése, feldolgozása, elemzése és értékelése minőségbiztosítási szempontrendszer kialakításának céljából (formája: TDK műhely, szakdolgozatok?) 2019 tavasz
3.3. Művészetpedagógiai konferencia hazai résztvevőkkel, akik mögött komoly tapasztalat áll, és külföldi vendégekkel, akik az ottani modellekkel kiegészítik/felfrissítik azokat 2019 jún.
  Minőségbiztosítás munkacsoport  
1.3. Javaslattétel színházi nevelési programok létrehozásának minőségbiztosítására 2018 okt.
1.3. Javaslattétel színházi nevelési társulatok szakmai működésének minőségbiztosítására 2018 dec.
1.3. A minőségbiztosítási javaslatok nyilvános vitája a szinhazineveles.hu-n 2019 febr.
1.3. A minőségbiztosítási rendszer rögzítése 2019 ápr.
  Kutatás munkacsoport  
3.2. Szakdolgozatok, PhD és DLA dolgozatok összegyűjtése 2018 szept.
3.7. Szöveggyűjtemény a német gyökerű színházpedagógiai módszerekről, műhelyekről forrás kérdése
Neudold Juli Pinkert-fordításának szakmai megvitatása 2018/19
  Minősítés munkacsoport  
1.3. Visszajelzések gyűjtése kérdőíves formában a szervezetektől a visszajelzésen alapuló minősítési rendszerről

A visszajelzési rendszer (és az egész oldal) ajánlása, reklámozása a szervezetek felé

Elemzés, problémák és javaslatok gyűjtése

2018. szept.
1.3. Kommunikációs javaslatok szervezeteknek a visszajelzési rendszer használatához

A visszajelzési rendszer (és az egész oldal) ajánlása, reklámozása a szervezetek felé

2018. szept.-nov.
1.3. Visszajelzések gyűjtése újból, szélesebb körben 2018. jan.
1.3. Visszajelzések, vélemények gyűjtése tanároktól: mire válaszolnak szívesen, milyen visszajelzések segítenék őket a választásban 2018. jan.
1.3. Javaslat kidolgozása a szakemberek értékelési rendszerének fejlesztésére (motiválás, támogatás, felkérés módja) 2018. jan.
1.3. Fejlesztési javaslatok kidolgozása (kérdőívek, funkciók, megjelenés) 2018. febr.
1.3. Javaslatok nyilvános véleményeztetése, felülvizsgálat 2018. febr.
1.3. Fejlesztési javaslat véglegesítése 2018. márc.
1.3. Forrásteremtés folyamatosan
1.3. Fejlesztés irányítása és tesztelése 2019. máj., ill. amint van forrás

Átgondoltuk a hat munkacsoport működése közötti szinergiákat is. Miközben jelenleg a munkacsoportok egymástól függetlenül, párhuzamosan is tudnak dolgozni, abban az esetben, ha a Terminológia munkacsoport tevékenységeinek következtében új konszenzus jön létre a szakmában, úgy az új fogalmakat a többi munkacsoport is átveszi.

Egy másik lehetséges szinergia a Terminológia és a Kutatás munkacsoportok szoros együttműködése (esetlegesen egybeolvadása?), ugyanis a terminológiai kérdések megválaszolásának jelentős része elmélyült kutatást igényel.

A munkacsoportok koordinátorai reálisnak tartják a fenti táblázatban foglalt feladatok megvalósítását az indikatív ütemezéssel, ugyanakkor mivel mindenki teljes egészében önkéntesen tevékenykedik, erre nem vállalhat senki sem garanciát.

Mindannyian fontosnak látjuk, hogy több szervezetet és szakembert ösztökéljünk a közös ügyekben való részvételre.

A folyamat során a továbbiakban az önkéntes munka mellett igyekszünk építeni a háttérintézmények infrastrukturális kapacitására, illetve igyekszünk jobban kiaknázni a területet kutató hallgatókban rejlő potenciált (TDK, szakdolgozatok, DLA, PhD). Esetlegesen megvizsgáljuk egy újabb pályázat lehetőségét.

A koordinátorok terveink szerint fél évente találkoznak, legközelebb várhatóan 2019 januárjában.

 

Lejegyezte: Cziboly Ádám

 1. június 7., K:antin

 

Írd meg vélményed!

Új hozzászólás írásához és a hozzászólások megtekintéséhez be kell lépni.