A Káva Kulturális Műhely idén hatodik alkalommal hirdeti és szervezi meg fórum elnevezésű színházi nevelési szakmai találkozóját. Idén egy napba sűrítve valósítjuk meg a programot, mely elméleti és gyakorlati kérdésekkel / problémákkal egyszerre foglalkozik.

Időpont: 2018. március 10. / 10.00-től ameddig bírjuk
Helyszín: MU Színház (Káva Műhely, MU Terminál termei)

RÉSZLETES PROGRAM

10.00-13.00 / Káva Műhely (MU Színház, stúdió) / PREZENTÁCIÓK

Előadó: Sereglei András
Cím: Hogy kerültünk ide, de most tényleg?
Összefoglaló: Egy színész-rendező meglátásai a színházi alkotófolyamatról a Káva Kulturális Műhely előadásai vonatkozásában.
Hogyan és mit? Milyen hosszan és hol? Kiknek és kikkel? Ha előadást készítünk, ezek a kérdések első pillanatban nehezen eldönthetőek, a vízió és a gondolat ritkán találkoznak már az első pillanatban. A Káva színházalkotói munkamódszereinek változása egy olyan történet, amely a Jorge Luis Borges-i osztályozás szerint “a cél elérése.” És még nincs vége.

Előadó: Dr. habil. Kiss Gabriella (KRE – SZIG)
Cím: Cselekvő nézés – író cselekvés / Gondolatok a „kifejezetten felnőtt közönség számára” készült színházi nevelési előadások leírásának problémáiról
Összefoglaló: „Kockázatos helyzetet és nyílt viszonyulást ajánl fel, ugyanakkor felelősségvállalásra is ösztönöz” a 2017-ben minden eddiginél több színházi nevelési szakember munkájának eredményeként létrejött Színházi nevelési és színházpedagógiai kézikönyv – írja Albert Mária recenziójában. A felelősségvállalás a színházi szakírás szempontjából annak a problémának a körüljárásával kezdődik, hogy milyen nyelve van a művészszínház előadásain edződött szakembereknek arra, hogy elemezzék a részvételi színházi illetve komplex színházi nevelési előadások működését. Prezentációmban – a Káva Kulturális Műhely 3500 gramm és Lady Lear című előadásának rekonstrukciója kapcsán – azokra a kérdésekre mutatok rá, amelyekkel feltétlenül árnyalni / redefiniálni kell az előadás-elemzés jól bevált módszereit ahhoz, hogy összetettségében váljon megragadhatóvá a néző-résztvevő [spektactor] attitűd létrejötte.

Előadó: Róbert Júlia
Cím: A TiE előadás dramaturgiai sajátosságai
Összefoglaló: Doktori disszertációmban a TIE előadás dramaturgiai sajátosságait és az előadások létrehozásában közreműködő író-dramaturg speciális munkáját igyekszem bemutatni. A prezentációban szó lesz többek közt a TIE előadás dramaturgiai-szerkezeti szempontú négy generációjáról és az interaktív részek típusairól a dramaturgia, a történet, az írott mű, a résztvevők szerepe szempontjából. Vagyis választ keresek majd arra a kérdésre, hogy mit jelent a műfaj definíciójában az a kitétel, miszerint „a színház eszközeivel elkészített jelenetek, jelenetsorok és a hozzájuk kapcsolódó felkészítő és feldolgozó beszélgetések és az ebbe sajátos esztétika alapján illeszkedő interaktív munkaformák révén megvalósuló feldolgozás dramaturgiailag szerves egységet képez.”

Előadó: Oblath Márton
Cím: Dráma alapú megismerés és társadalomkutatás
Összefoglaló: Az előadás azt tekinti át, hogy milyen módon integrálódnak kutatási gyakorlatok a kortárs színházi nevelési tevékenységbe. Milyen módon és milyen megfontolásból válnak manapság drámatrénerek, drámapedagógusok, instruktorok a résztvevők és önmaguk „kutatóivá”?

Előadó: Gyombolai Gábor
Cím: A színész-drámatanár munkája – a színészet lehetséges új útja
Összefoglaló: Doktori tanulmányaim során azt kutatom, és majdani dolgozatomban pontos leírását kívánom adni annak, hogy a „Résztvevő színházi”(avagy komplex színházi nevelési, avagy TiE) előadásokban szereplő színész-drámatanár munkájának milyen jellemzői vannak, milyen készségekre, képességekre, attitűdre van szüksége ezeknek a szakembereknek. Röviden érinteni fogom azt is ,hogy melyek azok a színháztörténeti előképek amelyek kiindulási pontként szolgálhatnak a színész-drámatanár számára, illetve részletesen szeretnék írni a színész-drámatanár speciális képzésének lehetséges elemeiről, formáiról, és lerakni egy gyakorlati képzési terv alapjait. A prezentáció alkalmával ezen kutatás és dolgozat jelenlegi állásáról, eredményeiről kívánok beszámolni.

Előadó: Patonay Anita
Cím: Aktivitási lehetőségek – Múltidéző
Összefoglaló: Aktivitási lehetőségek – Múltidéző
A Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskoláját 2016-ban kezdtem. Kutatásom a nézői pozíció változását vizsgálja az 1970-es és 1980-as évek gyerekszínházi előadásaiban. A színházi előadások feltérképezése során találtam rá Mezei Éva rendező, drámapedagógus gyerekeknek szóló előadásaira. Mezei Éva 1976-ban alapította a Gyerekjátékszínt a budapesti Fővárosi Művelődési Házban. Ez az amatőr színházi csoport főként pedagógusjelölt egyetemistákból állt, akik nem színészi, hanem tanári pályára készültek. Olyan előadásokat hoztak létre gyerekeknek, ahol a színházat mint eszközt használták a nevelés szolgálatában. Két előadás elemzésén keresztül (Itt járt Mátyás király,1978, Tavaszi Tótágas, 1979) mutatok rá azokra az aktivitási lehetőségekre, amelyek meghatározták a gyerekjátékszínesek nézői pozícióról való gondolkodását.

Előadó: Bethlenfalvy Ádám PhD
Cím: Megélni, vagy színházat csinálni? – beszámoló egy akciókutatásról
Összefoglaló: A szélsőséges drámai helyzetek megélését középpontba állító ’living through drama’ és Edward Bond brit kortárs drámaíró színházelméletének és gyakorlatának elegyítésére tettem kísérletet a két ciklusban megvalósított akciókutatásomban, amit a Birmingham City University PhD hallgatójaként végeztem. Az előzőnél rövidebb mondatokban fogok beszámolni a kutatásomról, ami a színház szerepét vizsgálja a drámaórákon.

Előadó: a másik Kiss Gabriella (MKE)
Cím: A töredékes látvány – a Káva Kulturális Műhely előadásainak látványtervezői kérdései
Összefoglaló: Doktori disszertációmban a kísérleti színház tértípusainak vizsgálatával foglalkozom. Saját tervezések, magyarországi és európai példákon keresztül azt vizsgálom, hogyan alakítható a játéktér-nézőtér viszonyának megváltoztatásával a nézők bevonódása. A Káva előadásai ebből a szempontból egyediek, mivel a nézők részvétele az előadás alapadottságai közé tartozik. Ez az alaptulajdonság alapvetően meghatározza a Káva előadásainak játékterét, játéktér-néző viszonyát és látványát. Előadásomban a Káva néhány előadásának látványtervezői szempontú kérdéseit, megoldási lehetőségeit szeretném bemutatni.

14.00-17.30 / Káva Műhely, MU Terminál termei / WORKSHOPOK

Workshop-vezető: Bethlenfalvy Ádám PhD
Cím: Színházi struktúrák a drámaórában – műhelymunka egy akciókutatás eredményeire alapozva
Összefoglaló: Akciókutatásom részeként különböző struktúrájú drámaórákat próbáltam ki diákokkal, hogy kísérletezzek a ’living through drama’ – a fiktív helyzetek megélésére fókuszáló drámaórák – és Edward Bond gyakorlatának és elméletének szintetizálásával. A műhelymunka során a kutatás végére fejlesztett egyik drámaórát fogjuk kipróbálni, és elemezni. A drámaóra kimondottan Bond munkájából kiemelt színházi struktúrák drámaórákba való illesztésével kísérletezik.

Workshop-vezető: Patonay Anita
Cím: Fiatalok aktivitási lehetőségei a Tavaszi Tótágas című ea. forgatókönyve alapján
Összefoglaló: A workshopon az 1979-ben bemutatott Tavaszi Tótágas című előadás forgatókönyve alapján részletesen elemezzük a fiatalok aktivitási lehetőségeit. Együtt vizsgáljuk meg, hogy az aktivitások milyen funkciót töltöttek be, milyen pozíciót nyújtottak a résztvevő fiatalok számára, milyen nevelési célt szolgáltak, ha szolgáltak. Egy-egy helyzet rekonstruálása során pedig megkeressük a kiválasztott jelenet mozgató rugóját, és gondolkodunk arról, hogy ma hogyan működtetnénk, milyen funkcióban az adott szituációt.

Workshop-vezető: Sereglei András
Cím:
Összefoglaló:

17.30-tól kifulladásig / Káva Műhely / SZOCIÁLIS ÖRÖMÖK

A rövid összegző beszélgetés után várunk mindenkit egy kötetlen beszélgetésre, lazulásra. Batyus bulit tervezünk, reméljük lesz kedvetek hozzá! Kérjük, hogy estére aprósüteménnyel vagy sós cuccokkal és innivalóval (igen, olyannal is) készüljetek. Mi is így teszünk majd.

Belépők:
Délelőtti sáv: 2000 Ft.
Délutáni sáv: 2500 Ft.
Egész napra: 3500 Ft.

REGISZTRÁCIÓ

A prezentációkon és a workshopokon való részvétel korlátozott létszámú. A jelentkezés a regisztrációs űrlap kitöltésével ÉS a részvételi díj átutalásával válik véglegessé. (Számlát csak arra a névre áll módunkban kiállítani, akitől / amely szervezettől az utalás érkezik.) A jelentkezési díj befizetésének határideje: 2018. március 4.

Számlaszám: 11991102-02181020 (Erste Bank Hungary Zrt); megjegyzés rovat: fórum18

Az esemény támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

Írd meg vélményed!

Új hozzászólás írásához és a hozzászólások megtekintéséhez be kell lépni.