Egy 2013-ban megjelent kutatási jelentés szerint (Cziboly-Bethlenfalvy: Színházi nevelési programok kézikönyve, LHarmattan, 2013) Magyarországon évente több, mint százezer gyereket, fiatalt visznek el színházi nevelési programokra. A színházi nevelési programok olyan nem formális tanulási alkalmak, ahol a színházi előadás előtt, után vagy közben az alkotók interakcióba lépnek a nézőkkel, párbeszédet vagy dramatikus játékokat kínálva nekik, és rendszerint emberi, társadalmi, erkölcsi problémákat járnak körül. Több mint 170 féle program közül választhatnak a kísérő pedagógusok, ifjúsági munkások és szülők, akiknek a felelős döntéshez alig van támpontjuk, gyakran nem is tudnak az elérhető választékról. Egy közösség-alapú honlapot szeretnénk létrehozni, ahol a színházi nevelési programok gazdái naprakészen tarthatják programjaik leírását; ezeket a résztvevő gyerekek és fiatalok, a pedagógusok, szülők és a terület szakértői véleményezni és pontozni is tudják. Ez segítené évente százezer gyerek kísérőjét a felelős, tudatos döntéshozatalban, és segítené a témában érintett döntéshozókat is (pl. pályázati értékelők, önkormányzati vagy minisztériumi rendeletalkotók), akik ezáltal rálátnak a terület egészére, és az egyes programokat kontextusba helyezve, egymáshoz viszonyítva is látnák. A honlapot egy közösségi oldal és egy szakportál hibridjeként képzeljük el, amely 150 színházi szervezet alkotóit és programjait kapcsolná össze egymással, a résztvevőkkel, a szülőkkel és pedagógusokkal.

Az oldalt kiadja az InSite Drama Nonprofit Kft.

Az InSite Drama műhelyét a magyarországi színházi nevelés két Európában is ismert szakértője alapította. Az InSite új szín és új hang, a párbeszéd katalizátora kíván lenni a magyarországi és nemzetközi színházi nevelés palettáján és kánonjában.

Az InSite célja, hogy nemzetközi együttműködésekben vizsgálja, a színházi nevelés milyen választ képes adni napjaink legégetőbb kríziseire és kihívásaira. A társadalmi problémákra egyszerre tekintünk helyi, európai és globális kontextusban és nemzetközi partnereinkkel közösen keressük a válaszokat. Meglátásunk szerint napjaink gazdasági válságának hátterében valójában a kultúráink krízise áll, amely kihatással van mind értékeinkre, mind a világlátásunkra, mind a közösségi és társadalmi elköteleződésünkre egyaránt. Hiszünk abban, hogy a dráma hatékony eszköz, amelynek segítségével az elköteleződés erősítésén keresztül megvizsgálhatjuk ezt a folyamatot, és hatással lehetünk rá – nemcsak Magyarországon, hanem Európa vagy a világ bármely kultúrájában is. Módszertanunk egyik központi eleme Edward Bond angol drámaíró munkássága, akit többen korunk legjelentősebb brit drámaírójának tartanak, és akinek drámái éppen napjaink kulturális krízisét veszik górcső alá.