Elérhetőségek

Babszem Jankó Gyermekszínház Közhasznú Kulturális Egyesület
http://www.babszemjanko.hu/
3300 Eger,
Bartók Béla tér 6.


Kövess minket!

Babszem Jankó Gyermekszínház

Babszem Jankó Childrentheater

A Babszem Jankó Gyermekszínház Közhasznú Kulturális Egyesület 1997 óta, Gaia Környezetvédő és Kulturális Egyesületként, majd 2009-től Babszem Jankó Gyermekszínház Közhasznú Kulturális Egyesületként működik Egerben már 19 éve. Az egyesületet a Gárdonyi Géza Színház művészei alapították, azzal a céllal, hogy a gyerekeket színvonalas rendezvények és gyermekszínházi előadások létrehozásával, olyan élményanyaghoz juttassák, amely játékos, ám igényes formába öltöztetve formálja művészeti szükségleteiket, úgy, hogy közben környezettudatosságra is nevel.

Színházi nevelési programjaink

  • Lájk című interaktív produkció kifejezetten a „kiskamasz” korosztályt foglalkoztató kérdései köré épül. A konkrét témákat, helyzeteket feldolgozó előadás célja az, hogy az alig tizenévesek problémáit játékos, humoros formában tárja fel. Az ikon tartalmának és jelentésének vizsgálatával is foglalkozik.
  • Az egri Gárdonyi Géza Színházzal közös produkcióként született meg az Eredeti eredet című interaktív előadásunk, mely igyekszik feldolgozni a magyar őstörténetet. Az előadás három síkon mozogva, történelmi, kultúrtörténeti és művészeti szemszögből is körüljárja a témát.
  • Az Egri Vár ostromáról íródott Falra mászni tilos! című komédia, érdekes, kamasz nyelven prezentált történelmi és kultúrtörténeti alkotás.  A kiskamasz korosztály számára is élvezhető, elfogadható előadás beillesztésével egy nehezebben elérhető nézői réteget céloztunk meg.
  • Ó’ azok a csodálatos görögök!  címmel, színházismereti előadást is tartalmaz repertoárunk, általános iskolák 7.8. osztályos tanulói számára, ahol játékos formában betekintést nyerhetnek a görög színház keletkezésébe: az épületeken, maszkokon, jelmezeken, zenéken és a korra jellemző társadalmi viszonyokon keresztül.
  •  Egyedül című drámafoglalkozás a kirekesztés témakört járja körbe, mit tehet a közösség az egyénnel és az egyén a közösséggel szemben fennálló ellentétek esetében.
Szervezet vezetője:
Baráth Zoltán

Működésünk számokban

Szervezet alapításának éve: 1998
Első színházi nevelési program éve: 2012
Eddigi különböző programjaink száma: 5 db
Színházi neveléssel foglalkozók száma: 2 fő
Nevelési program alkalmak száma (előző évad): 42 alkalom
Résztvevők színházi nevelési programjainkon (előző évad): 823 fő
Elért iskolák száma (előző évad): -

Ezzel is foglalkozunk

  • színházi előadások gyerekeknek vagy fiataloknak
  • bábszínház gyerekeknek vagy fiataloknak
  • drámaóra
  • színházpedagógiai projekt gyerekeknek vagy fiataloknak

Gyermekszínházunk kínálata évről évre korosztálynak megfelelő témájú, nyelvezetű. Úttörőmunkánk része, hogy először általunk találkozhatott Eger város és Heves Megye nézőközönsége interaktív gyerekelőadással, valamint az előadásokra vonatkozó ajánlott korhatár feltüntetésével.
Székhelyi előadásainkat Egerben, a Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház színháztermében tartottuk, majd 2012-től a Gárdonyi Géza Színházzal közösen alakítjuk Eger város gyermekközönségének szánt színházi repertoárt.
Gyermekszínházunk azt a feladatot tűzte ki maga elé, hogy előadásaival, programjaival és a művészeti neveléshez kapcsolódó rendezvényeivel segítse a legkisebbek és a fiatalok be és elfogadókészségét, erősítse identitástudatukat. Fontos szempont, hogy előadásainkkal a hátrányos helyzetű, perifériára szorult nézői réteghez is eljuthassunk, a minél szélesebb kultúraközvetítés céljából.
Célunk, az elvont ismeretátadással szemben, a játékra és a tapasztalati tanulásra támaszkodó színházi nevelés eszközrendszerével erősíteni a színház életre tanító, traumát feldolgozó szerepét.
Fontos, hogy a művészet eszközeivel egy barátságos világba hívjuk a gyerekeket. Olyan világba, amely megedzi őket, erősíti önbizalmukat, segíti énképük kialakulását, és amely hozzájárul ahhoz, hogy megtanuljanak felelősséget vállalni önmagukért és embertársaikért. Az utóbbi 5 évben került előtérbe a drámapedagógia alkalmazása az oktatási-nevelési intézményekben tanórán kívüli tevékenység formájában.

Baráth Zoltán
Csoport admin
Színházi nevelési szakember