Elérhetőségek

Maladype Színház
http://www.maladype.hu
1138 Budapest,
Pozsonyi út 12. fszt. 2.


Kövess minket!

Maladype Színház

Maladype Theatre

A 2001-ben alakult, állandó társulattal és alkotótársakkal működő Maladype Színház úgy nevezett, független színház, melynek társulata kizárólag pályázati forrásokból tartja fenn magát. Függetlensége azonban nemcsak szervezeti formájának, hanem szellemiségének és a színházról alkotott elképzeléseinek is lényege.

Ennek köszönhető, hogy a Maladype az elmúlt évek során, önmagát mindig újrafogalmazni képes társulat maradt, aki új kontextusokba helyezkedve, új felismerésekre tett szert, és a mindenkori változást a színházcsinálás természetes folyamatának tekinti.

 

Tudatosan keresi a színházi-, és a nem színházi terek adta váratlan lehetőségeket, a szabálytalan színészi megoldásokat és azokat a közvetlen nézői reakciókat, melyek mentesek a hagyományos színházi elvárásoktól és klasszikus viselkedésformáktól.

A Maladypére jellemző sajátos színházi nyelv és gondolkodás, legfőképpen a koncentrált műhelymunkára, az intenzív színészi együttlétre és a közönséggel való folyamatos kommunikációra épít. Ezért fontosnak tartja a színészek elemző és szintetizáló képességének fejlesztését, kifejezésmódjuk mindennapi hangvételét és a rögtönzéseken alapuló színészi játék kreatív részének folytonos kondicionálását, mely azonnal és élénken reagál a nézőkkel közös térben keletkező történésekre is.

A Maladype Színház, Balázs Zoltán rendező-művészeti vezető irányításával létrehozott előadásai, melyek kitartóan vizsgálják a színház különleges minőségeit, komoly szakmai visszhangot kiváltó, új színházi nyelvvel kísérletező produkciók, melyeket a szakma és a közönség jelentős díjakkal honorált, és amelyek a Maladype társulatát a hazai és nemzetközi színházi élet egyik legizgalmasabb és legszínvonalasabb független formációjává tették.

 

A Maladype Színház 2010 óta saját játszóhellyel, önálló „bázissal” rendelkezik – Maladype Bázis (VIII., Budapest, Mikszáth tér 2.).

 A Maladype Bázis elsősorban előadás-és próbahelyként maximum hatvan főt befogadó játszóhelyként szolgálja a társulat céljait, de ugyanakkor koncertek, kiállítások, író- és olvasó, illetve közönségtalálkozók, vitafórumok, felolvasóestek, filmklub és különböző színháznevelési célokból szervezett programok helyszíne. Az itt készülő előadások a Bázis terének adottságait veszik figyelembe, így az interaktív színházi kísérletek ennek megfelelően változnak.

 

Nyitott színházi modell

A színház megváltozott társadalmi szerepéből következően alapvető feladatunk a színház és közönségének új szemléletű kapcsolatrendszerének és kommunikációjának tudatos építése.

A korszerű, egészségesen fejlődő társadalom egyik alapfontosságú feltétele az élethosszig tartó tanulás, ezért a színházi nevelést sem csupán a diákság privilégiumának tekintjük, a műveltség és a személyiség állandó fejlesztése minden ember egyéni joga. Véleményünk szerint a (kortárs) színház megkerülhetetlen feladata, hogy a társadalom tagjainak a művészeteken keresztül olyan lehetőségeket kínáljon melyben tudásukat, kreativitásukat, innovációs és kooperációs készségüket kiteljesíthetik; – „nyitott színházi modellünk” egyfajta rendezőelvként van jelen működésünk során.

„Társulatunknak meggyőződése, hogy az igazi kibontakozáshoz a színház művészei és nézői közötti egyenrangú partneri viszonyt kell megerősítenünk, új kapcsolati rendszert és információs bázist kell kiépítenünk, új érintkezési formákat, a művészetek minden ágát érintő új tartalmakat, új kommunikációs stílust kell keresnünk, ezért évek óta olyan szellemi műhely létrehozásán munkálkodunk, ahol minden korosztály megszólíttatik, (tevékenyen) részt vehet társulatunk életében, nyitott párbeszéd formájában cserélheti ki gondolatait egymással a világról és a művészetről.”

Maladype 10 év/years, Kiadta a Maladype Színház KHE, megjelent 2011-ben

Szervezet vezetője:
Balázs Zoltán

Működésünk számokban

Szervezet alapításának éve: 2001
Első színházi nevelési program éve: 2008
Eddigi különböző programjaink száma: 1 db
Színházi neveléssel foglalkozók száma: 1 fő
Nevelési program alkalmak száma (előző évad): 1 alkalom
Résztvevők színházi nevelési programjainkon (előző évad): 1 fő
Elért iskolák száma (előző évad): -
Maladype Színház
Elsődleges csoport admin
Maladype Színház
Színházi menedzsment munkatárs