A csatlakozáshoz szükséges minimum vállalások

Az alábbiakban összefoglalt minimum vállalások mindegyike valamelyik fejlesztési területhez kapcsolódik.

Színházi neveléssel / színházpedagógiával foglalkozó szervezetek

A stratégia megvalósításához bármely színházi neveléssel / színházpedagógiával foglalkozó szervezet önkéntes alapon csatlakozhat. A csatlakozni kívánó szervezetek számára az alábbi minimum szakmai vállalásokat javasoljuk:

 1. Tevékenységem részeként folyamatosan foglalkozom színházi neveléssel / színházpedagógiával.
 2. Regisztrálom a szervezetemet és a programjaimat a szinhazineveles.hu-n, és naprakészen tartom az információkat, ideértve az éves önbevallásos adatszolgáltatást.
 3. A szervezetem színházi nevelési / színházpedagógiai programjainál pontosan meghatározom, hogy kiknek, milyen céllal, milyen formában és milyen módszertannal dolgozom.
 4. Legalább egy fő tapasztalt és/vagy képzettséggel rendelkező színházi nevelési / színházpedagógiai szakemberrel állok folyamatos kapcsolatban (akár foglalkoztatás, akár rendszeres megbízás keretében).
 5. Kiadványaimban, nyilatkozataimban, szakmai írásaimban következetesen használom a közösen definiált terminológiai kifejezéseket. (Amennyiben új kifejezéseket használok, azokat indoklom és definiálom.)
 6. A szervezetem legalább egy, de lehetőségeimhez mérten minél több színházi nevelési / színházpedagógiai programja részt vesz a minőségbiztosítási rendszerben. (források függvényében)
 7. A szervezetemre vagy a terület egészére vonatkozó kutatási kezdeményezéseket nyitottan fogadom, felkérésre azokban részt veszek.
 8. Szervezetem színházi nevelésben / színházpedagógiában dolgozó valamennyi alkotója évente legalább egyszer részt vesz képzésen, konferencián, fesztiválon, tanulmányúton, műhelymunkán vagy más szakmai eseményen.

És ezen felül erőforrásaimhoz igazítva, önkéntes döntés alapján opcionálisan:

 • Csatlakozom további, szabadon választható Vállalásokhoz (stratégiai terv első oszlopa).
 • Részt veszek a Feladatok megvalósításában (stratégiai terv második oszlopa).
 • Részt veszek az Ajánlások aktív képviseletében (stratégiai terv harmadik oszlopa).

Befogadó helyek (megyei vagy városi agorák, művelődési központok, befogadó színházak)

A kezdeményezéshez csatlakozni kívánó befogadó helyek (megyei vagy városi agorák, művelődési központok, befogadó színházak) számára az alábbi minimum vállalásokat javasoljuk:

 1. Befogadó tevékenységem részeként folyamatosan foglalkozom színházi neveléssel / színházpedagógiával.
 2. Legalább egy fő tapasztalt és/vagy képzettséggel rendelkező színházi nevelési / színházpedagógiai szakemberrel állok folyamatos kapcsolatban (akár foglalkoztatás, akár rendszeres megbízás keretében).
 3. Tudatosan, éves munkatervben foglaltak szerint
  • hívok meg utaztatható, minősített színházi nevelési programokat, biztosítom a programok speciális szakmai elvárásait és/vagy
  • meghívott minőségi gyermek- és ifjúsági előadásokhoz kapcsolódóan felkészítő és/vagy feldolgozó programokat illesztek.
 4. Kiadványaimban, nyilatkozataimban, szakmai írásaimban következetesen használom a közösen definiált terminológiai kifejezéseket. (Amennyiben új kifejezéseket használok, azokat indoklom és definiálom.)
 5. A szervezetemre, vagy a terület egészére vonatkozó kutatási kezdeményezéseket nyitottan fogadom, felkérésre azokban részt veszek.

És ezen felül erőforrásaimhoz igazítva, önkéntes döntés alapján opcionálisan:

 • Csatlakozom további, szabadon választható Vállalásokhoz (stratégiai terv első oszlopa).
 • Részt veszek a Feladatok megvalósításában (stratégiai terv második oszlopa).
 • Részt veszek az Ajánlások aktív képviseletében (stratégiai terv harmadik oszlopa).

Szakírók, kutatók, egyéni szakértők

A stratégia megvalósításához egyénileg is csatlakozhatnak olyan szakírók, kutatók, kutatótanárok vagy szakértők, akik munkájuk során a színházi nevelés / színházpedagógia tevékenységi formáira és produktumaira reflektálnak. Számukra az alábbi minimum vállalásokat javasoljuk:

 1. Nyilatkozataimban, szakírásaimban következetesen használom, illetve, az adott szaktudomány horizontjából kritikailag vizsgálom a közösen definiált terminológiai kifejezéseket.
 2. Évente részt veszek legalább egy képzésen, konferencián, fesztiválon, tanulmányúton, műhelymunkán vagy más szakmai eseményen.

És ezen felül erőforrásaimhoz igazítva, önkéntes döntés alapján opcionálisan:

 • Csatlakozom további, szabadon választható Vállalásokhoz (stratégiai terv első oszlopa).
 • Részt veszek a Feladatok megvalósításában (stratégiai terv második oszlopa).
 • Részt veszek az Ajánlások aktív képviseletében (stratégiai terv harmadik oszlopa).

Szakmai hozzászólások

A szakmai hozzászólások megtekintéséhez és új hozzászólás írásához be kell lépni.