Az együttműködést megalapozó stratégia logikája

> A stratégiaalkotás kezdetén a következő alapvetéseket határoztuk meg:

  • Nem szeretnénk közös álláspontot kialakítani a színházi nevelési / színházpedagógiai programok célját, tartalmát és módszertanát illetően, ugyanis a programok nagyon különböző célokért, különböző módszertannal és tartalommal valósulnak meg. A stratégia tehát nem a programok tartalmát hangolja össze, sokkal inkább a szervezetek szakmaiságára, kapcsolataira, erőforrásaira és társadalmi beágyazottságára fókuszál, ami viszont tartalomtól, céltól, módszertantól függetlenül is megragadható.
  • Nem szeretnénk újabb ernyőszervezetet vagy közös érdekképviseletet létrehozni, sokkal inkább alulról szerveződő folyamatokban gondolkodunk. Ebből következik, hogy a stratégia csak egy közösen kialakított keret lehet a közös célok érdekében tett egyéni vállalások összehangolására, csak olyan mértékben fog működni, amilyen mértékben a szakma szereplői szerepet vállalnak megvalósításában. Az általunk javasolt minimális vállalásokat a területen dolgozó bármely szervezet könnyen teljesíteni tudja, ezen felül mindenki saját kapacitásához mérten vállal részt a közös feladatok ellátásában.
  • A stratégia keretet ad a Terminológia és a Minősítés munkacsoportok javaslataihoz is: a stratégia megvalósításához csatlakozó szervezetek és szakemberek egyben vállalják, hogy alkalmazzák a terminológiát, programjaikkal részt vesznek a minősítési rendszerben, és a minimum vállalásokkal elköteleződnek a minőségi szakmai munka mellett is.

> A stratégiai terv a következő átfogó hosszú távú cél elérését tűzi ki: A színházi nevelés / színházpedagógia önálló diszciplínaként és elismert szakmaként elfogadottá válik a társadalomban.

A teljes stratégia ezen cél elérésének lépéseit bontja alá.

> A fenti hosszú távú cél eléréséhez akár több évtizedre is szükség lehet. A stratégia a következő három évadra (2017/18, 2018/19, 2019/20) határozza meg, milyen lépésekkel kerülhetünk közelebb a hosszú távú cél eléréséhez. A következő három évre négy prioritást határoztunk meg:

  • Szakmaiság
  • Hozzáférhetőség (szakma és célcsoportok: iskolák, pedagógusok, befogadó intézmények, szülők)
  • Képzés és kutatás (szakma és akadémiai világ)
  • Források (szakma és döntéshozók)

> Minden prioritás mentén fejlesztési területeket határoztunk meg a következő három évre, összesen 33 fejlesztési területet. A fejlesztési területeket kijelentő módban fogalmaztuk meg, a mondatok a három év múlva (2020 szeptemberében) remélt ideális állapotot tükrözik.

> Minden fejlesztési területhez vállalásokat, feladatokat és ajánlásokat rendeltünk.

  • Vállalások: meghatároztunk minimum vállalásokat és szabadon választható vállalásokat. A minimum vállalásokat minden csatlakozó szervezet vagy szakember számára követendőnek javaslunk, ennek része a közösen elfogadott terminológia használata, és a programok minősítésében való részvétel is. A vállalások bizalmi alapon működnek, a szervezetek évente, önbevallásos alapon vizsgálják felül, hogy betartják-e ezeket a vállalásokat, külső ellenőrzés (vagy bármilyen számonkérés, következmény) nincs.
  • Feladatok: A feladatok végrehajtásán csak az arra vállalkozó szervezetek, szakemberek dolgoznak. Minden szervezet, szakember önkéntes felajánlással dönt arról, mely feladato(ka)t látja el a közös célok megvalósítása érdekében. A szakmai közösségen múlik, hogy minden feladat megvalósul-e: ha egy adott feladatot nem vállal el senki, az nem fog megvalósulni.
  • Ajánlások: Az ajánlásokat a színházi nevelési / színházpedagógiai szakmával kapcsolatban állóknak fogalmazzuk meg, pl. az NKA, a képző intézmények vagy a KLIK felé. Ezeket a végső kiadvánnyal együtt eljuttatjuk az érintetteknek. A csatlakozott szervezetek kommunikációjukban ezeket az ajánlásokat következetesen képviselik, ezekhez tartják magunkat.

A fenti sorrend szándékos: hiszünk abban, hogy a következő három évben a legfontosabb teendőnk, hogy önkéntes vállalásokkal erősítsük a szervezetek szakmaiságát; a közös feladataink és az ajánlások hozzájárulnak, segítik a szervezetek szakmai megerősödését.

> A szinhazineveles.hu oldalon 2017 őszétől lehetőségük nyílt a szervezeteknek és a szakembereknek a csatlakozásra. A minimum vállalásokat egyetlen kattintással tudják a csatlakozni szándékozók elfogadni, és ezen felül jelezhetik, ha további vállalásokat vagy feladatokat is választanak.

> A feladatok megvalósítása önkéntes alapon történik, így a stratégiában foglaltak megvalósításának „felügyelője, vezetője” nincs, csak koordinátora. (A koordinátori szerep a feladatokat vállaló szervezetek, szakemberek munkájának összehangolását jelenti, de nem jelenti azt, hogy a senki által el nem vállalt feladatokat a koordinátor magára veszi.)

> Terveink szerint a stratégia szerkezete és megvalósítása is háromévente felülvizsgálatra kerül. Reményeink szerint a jövőben ez is forgószínpadszerűen történhet majd.

Szakmai hozzászólások

A szakmai hozzászólások megtekintéséhez és új hozzászólás írásához be kell lépni.