Az együttműködést megelőző egyeztetési folyamat összefoglalása

Az alábbiakban röviden áttekintjük az InSite Drama által kezdeményezett egyeztetés-sorozat lépéseit, amely kísérlet volt a színházi nevelési / színházpedagógiai programok kapcsán széleskörű konszenzushoz közelítő (1) terminológia, (2) minősítési rendszer és (3) stratégia kialakítására.

Az egyeztetési folyamat alulról jövő kezdeményezés volt, az elmúlt években számos szakmai fórumon megfogalmazott kérdésekre próbált reagálni. Arra tettünk kísérletet, hogy a területünket évek óta foglalkoztató kérdésekben önszerveződéssel és széleskörű szakmai vitával keressünk közös válaszokat.

Ennek a 2017. során megvalósuló egyeztetési folyamatnak a lépései a következők voltak:

 • Törekedtünk arra, hogy 2017 végére teljes körűen összegyűjtsük a színházi nevelési / színházpedagógiai programokat a szinhazineveles.hu szakportálon.
 • Három hiánypótló tanulmány készült a hazai és a nemzetközi helyzet feltérképezésére a színházi nevelés és az alkalmazott színház területén. A helyzetfelmérő tanulmányok szerzői és címei:
  • Novák Géza Máté: Alkalmazott színház Magyarországon
  • Golden Dániel: Színház és nevelés Magyarországon
  • Bethlenfalvy Ádám: Színházi nevelési programok – nemzetközi kitekintés
 • A terminológia, a minősítés és a stratégia területén az átfogó egyeztetési folyamatot három munkacsoport készítette elő, amibe saját hatáskörében egy-egy tagot delegált a négy legnagyobb intézményi taglétszámú, a területen aktív színházi ernyőszervezet: a Magyar Színházi Társaság, a Magyar Teátrumi Társaság, az ASSITEJ Magyar Központja és a Független Előadó-művészeti Szövetség. Így a munkacsoportok eleve képviseleti rendszerben álltak fel, ugyanis a területen aktív legtöbb szervezet a delegáló ernyőszervezetek valamelyikének tagja.
 • 2017. jún. 6-án a Benczúr Házban szakmai fórumot rendeztünk, ahol a három munkacsoport javaslatainak széleskörű megvitatására nyílt lehetőség. A fórumon összesen 80 szakember vett részt, akik összesen 57 különféle szervezetet képviseltek. A vita tanulságainak tükrében a munkacsoportok jelentősen átdolgozták javaslataikat.
 • A szóbeli egyeztetés után írásbeli véleményezésre nyílt lehetőség. 2017. június 18. – július 7. között az átdolgozott javaslatokhoz bárki hozzászólhatott a szinhazineveles.hu oldalon. Három hét alatt összesen 227 hozzászólás érkezett 27 szakembertől. (A szakmai fórumon és az online egyeztetésben résztvevők listáját ld. jelen írás végén.)
 • Az online egyeztetés hozzászólásait figyelembe véve a munkacsoportok véglegesítették javaslataikat.
 • A mintegy kilencven szakember hozzászólásai alapján kialakult javaslatokat, valamint a helyzetfelmérő tanulmányokat a Színházi nevelési és színházpedagógiai kézikönyvben tettük közzé.

 

És ami még előttünk áll:

 • Az év utolsó hónapjaiban sor kerül az így kialakított terminológia, minősítési rendszer és stratégia széleskörű kommunikációjára.
 • A javaslatok gyakorlatba ültetéséhez bármely szervezet vagy szakember önkéntesen csatlakozhat majd.

Szakmai hozzászólások

A szakmai hozzászólások megtekintéséhez és új hozzászólás írásához be kell lépni.