ARCHÍV – Bevezető a három munkacsoport javaslataihoz és a három helyzetfelmérő tanulmányhoz

A szinhazineveles.hu oldal a színházi nevelési és színházpedagógiai programok legszélesebb palettájának gyűjtőoldala kíván lenni, a programokban könnyen átlátható keresést és tájékozódást kínálva. 2017 tavaszán az oldalt is kiadó InSite Drama egyeztetés-sorozatot kezdeményezett a színházi nevelési és színházpedagógiai programok kapcsán széleskörű konszenzushoz közelítő (1) terminológia, (2) minősítési rendszer és (3) stratégia kialakítására.

Ez az egyeztetési folyamat jelenleg is zajlik. A szakmai nyelvhasználat éppen most formálódik: ez az oldal jelenleg az egyeztetési folyamatban vitára bocsátott szakanyagoknak kínál véleményezési felületet.

Az egyeztetési folyamat alulról jövő kezdeményezés, az elmúlt években számos szakmai fórumon megfogalmazott kérdésekre próbál reagálni. Arra teszünk kísérletet, hogy a területet évek óta foglalkoztató kérdésekben önszerveződéssel és széleskörű szakmai vitával keressünk közös válaszokat.

A javaslatok teljes szövegei vitára bocsátott munkaanyagok, cél a minél szélesebb konszenzus elérése.

Jelen online vita egy hosszabb folyamat fontos állomása. Ennek a 2017 során megvalósuló egyeztetési folyamatnak a lépései a következők:

 • Jelenleg is zajlik a hazai gyakorlatok naprakész gyűjtése a szinhazineveles.hu szakportálon.
 • Három átfogó tanulmány készült a hazai és a nemzetközi helyzet feltérképezésére a színházi nevelés és az alkalmazott színház területén. A helyzetfelmérő tanulmányok szerzői és címei:
  – Novák Géza Máté: Alkalmazott színház Magyarországon
  – Golden Dániel: Színházi nevelés Magyarországon
  – Bethlenfalvy Ádám: Színházi nevelési programok – nemzetközi kitekintés
 • A terminológia, a minősítés és a stratégia területén az átfogó egyeztetési folyamatot három munkacsoport készítette elő, amibe saját hatáskörében egy-egy tagot delegált a négy legnagyobb intézményi taglétszámú, a területen aktív színházi ernyőszervezet: a Magyar Színházi Társaság, a Magyar Teátrumi Társaság, az ASSITEJ Magyar Központja és a Független Előadó-művészeti Szövetség.
 • 2017. jún. 6-án  a Benczúr Házban nyílt fórumot rendeztünk, ahol a három munkacsoport javaslatainak széleskörű megvitatására nyílt lehetőség. A fórumon összesen 80 szakmabeli vett részt, akik összesen 57 különféle szervezettől érkeztek (a szervezetek listáját ld. a lap alján). Az elhangzottak tükrében a javaslatokat a munkacsoportok jelentősen átdolgozták.
 • Június 18. – július 7. között mind az átdolgozott javaslatok, mind a munkacsoportok munkáját segítő három helyzetfelmérő tanulmány véleményezhető volt a szinhazineveles.hu-n (továbbra is hozzá lehet szólni bármelyikhez, de időközben már megkezdődtek a szövegek véglegesítései).
 • Az év utolsó hónapjaiban sor kerül az így kialakított terminológia, minősítési rendszer és stratégia széleskörű kommunikációjára. Az így megfogalmazott ajánlásokat egy összefoglaló kiadványban jelentetjük meg, és eljuttatjuk a döntéshozókhoz is.
 • A javaslatok gyakorlatba ültetéséhez bármely szervezet vagy szakember önkéntesen csatlakozhat majd.

Az egyeztetési folyamatot Cziboly Ádám (InSite Drama) koordinálja (cziboly@insite-drama.eu)

Az egyeztetés-sorozat a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, a június 6-i Nyílt fórum a Postakürt Alapítvány támogatásával valósult meg.

 

Részletesebben a munkacsoportokról:

 1. Terminológia. A terminológia munkacsoport az általa meghatározott kb. 30 legfontosabb forma, műfaj, fogalom konszenzusos definíciójára készített javaslatot. A munkacsoport tagjai:
 • Takács Gábor, Káva Kulturális Műhely (koordinátor)
 • Gyevi-Bíró Eszter, Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház (a Magyar Teátrumi Társaság delegáltja)
 • Láposi Terka, Vojtina Bábszínház (a Magyar Színházi Társaság delegáltja)
 • Lipták Ildikó, Kerekasztal Színházi Nevelési Központ (a FESZ delegáltja)
 • Szűcs Mónika, Ellenfény (az ASSITEJ delegáltja)
 1. Minősítési rendszer kialakítása. A munkacsoport javaslata eredményeképpen létrejöhet a „minősített színházi nevelési program”, ezzel is segítve a pedagógusok és szülők tájékozódását és választását. A minősítés elérésének kritériuma könnyen és gyorsan megvalósítható online visszajelzések gyűjtése, és azok nyilvánossá tétele három érintetti csoporttól: 1. Szakma (a terület szakértői, színházi alkotók, drámapedagógusok), 2. Pedagógusok (akik az osztályokkal együtt részt vesznek a programokon), 3. Résztvevő fiatalok. A munkacsoport tagjai:
 • Nyári Arnold, Kerekasztal Színházi Nevelési Központ (koordinátor)
 • Madák Zsuzsanna, Hevesi Sándor Színház (a Magyar Színházi Társaság delegáltja)
 • Patonay Anita, Káva Kulturális Műhely (a FESZ delegáltja)
 • Pintér Szilvia, Nemzeti Színház (a Magyar Teátrumi Társaság delegáltja)
 • Vidovszky György, Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház (az ASSITEJ delegáltja)
 1. Stratégiaalkotás. A stratégia munkacsoport a közös érdekek mentén megvalósítható hosszú távú együttműködési lehetőségeket térképezi fel. Négy nagyobb területen fogalmaz meg konkrét fejlesztési célokat: Szakmaiság, Hozzáférhetőség, Kutatás és képzés, Források. A fejlesztési célokhoz valamennyi csatlakozó szervezet által betartandó vállalásokat, a közös célok eléréséhez szükséges feladatokat és az együttműködő iskolák, színházak és döntéshozók számára ajánlásokat fogalmaz meg. A munkacsoport tagjai:
 • Cziboly Ádám, InSite Drama (koordinátor)
 • Meszlényi-Bodnár Zoltán, Nyitott Kör (a FESZ delegáltja)
 • Németh Katalin, Nemzeti Táncszínház (az ASSITEJ delegáltja)
 • Szabó Ágnes, Gózon Gyula Kamaraszínház (a Magyar Teátrumi Társaság delegáltja)
 • Végh Ildikó, Katona József Színház (a Magyar Színházi Társaság delegáltja)

 

A munkacsoportok feladatainak fókuszában a szűkebb értelemben vett színházi nevelési programok állnak majd. A fókusz meghatározásához kiindulásképpen (!) Cziboly-Bethlenfalvy 2013-ban megjelent definícióját használjuk. Az egyeztetések keretében elsősorban tehát olyan programokra fókuszálunk, mint például a komplex színházi nevelési előadás (TIE), a színházi előadás felkészítő / feldolgozó beszélgetéssel vagy foglalkozással, a két- vagy háromlépcsős program, az interakciót is kínáló osztályterem-színházi előadás stb. Ilyen típusú programok szinte minden színháznál megtalálhatóak, és ilyen programokat gyűjt egybe a szinhazineveles.hu honlap is.

Nem, vagy csak érintőlegesen foglalkozunk a gyermek- és diákszínjátszással, a gyermek- és ifjúsági színházzal vagy a csecsemőszínházzal. Természetesen ezeket a területeket kiemelten fontosnak és értékesnek tartjuk, ugyanakkor annyira sokféle és nagyszámú színházi alkotó dolgozik ezen területeken, hogy az érdemi egyeztetés aligha lehetséges. Elsődleges célunk a színházi nevelési program területén a terminológia, a minőségbiztosítási rendszer és a stratégia átgondolása.

 

Akik a javaslatokat eddig véleményezték:

A június 6-i fórumon összesen 80 szakmabeli vett részt, akik az alábbi 57 szervezettől érkeztek:

 • ASSITEJ Magyar Központ
 • Átrium Film-Színház
 • Bethlen Téri Színház
 • Bóbita Bábszínház
 • Bohócok a Láthatáron
 • Budaörsi Latinovits Színház
 • Budapest Bábszínház
 • Csiky Gergely Színház
 • Csillaghajó Kulturális Alapítvány
 • Csokonai Nemzeti Színház
 • Debreceni Egyetem
 • Ellenfény
 • Fabatka Bábszínház
 • Füge Produkció
 • Független Előadó-művészeti Szövetség
 • Garabonciás Színtársulat
 • Gárdonyi Géza Színház
 • Gózon Gyula Kamaraszínház
 • Harlekin Bábszínház
 • Hevesi Sándor Színház
 • Holdvilág Kamaraszínház
 • InSite Drama
 • Jászai Mari Színház és Népház
 • Károli Gáspár Református Egyetem MSZI Színháztudományi Tanszék
 • Katona József Színház (Budapest)
 • Káva Kulturális Műhely
 • KB35 Inárcs
 • Kerekasztal Színházi Nevelési Központ
 • Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház
 • KOMA Bázis
 • Kontraszt Műhely
 • Közép-Európa Táncszínház
 • Magyar Bábjátékos Egyesület
 • Magyar Színházi Társaság
 • Magyar Teátrumi Társaság
 • MégIs Társulat
 • Merende Műhely
 • MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Drámapedagógiai Albizottsága
 • MTA Színház- és Filmtudományi Állandó Bizottsága
 • Nemzeti Kulturális Alap
 • Nemzeti Színház
 • Nemzeti Táncszínház
 • Nyitott Kör
 • Országos Diákszínjátszó Egyesület
 • Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
 • Örkény István Színház
 • PartVonal Műhely
 • Pesti Magyar Színház
 • Postakürt Alapítvány – Benczúr Ház
 • Radnóti Miklós Színház
 • RÉV Színházi és Nevelési Társulat
 • Soproni Petőfi Színház
 • Stúdió K Színház
 • Színház- és Filmművészeti Egyetem
 • Színház folyóirat
 • Vígszínház
 • Vojtina Bábszínház
 • VUK (Egyesület a Magyarországi Német Gyermekekért)

Szakmai hozzászólások

A szakmai hozzászólások megtekintéséhez és új hozzászólás írásához be kell lépni.