— Ernyőfogalmak (alkalmazott színház, részvételi színház, közösségi színház)

ALKALMAZOTT SZÍNHÁZ

Angol nyelvű elnevezés: applied theatre

Az alkalmazott színház fogalma Angliából ered, az angol-amerikai színházi struktúrán belül érthető meg. Ott ugyanis – ellentétben a magyar vagy a német színházi színtérrel – gyakorlatilag nem létezik az állami finanszírozásban részesülő, állandó társulattal rendelkező, repertoárt játszó színházi intézmények hálózata. A színházi intézmények jelentős része piaci alapon működik, állami/önkormányzati támogatásban inkább csak az ezen az intézményrendszeren kívül (pl. közoktatási vagy terápiás intézményekben, börtönökben, konfliktuszónákban) működő alkalmazott színházi projektek részesülnek. Az alkalmazott színház az esztétikai autonómia modernista eszményének jegyében működő, professzionális és intézményesült művészszínház ellenfogalma. Ezzel természetesen nem azt állítjuk, hogy az egyik művészet volna, a másik meg nem, a megkülönböztetés alapját a célelvűség adja. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert nem ismeretes az alkalmazott színháznak olyan szakirodalma, amely a meglévő, hivatalos kőszínházi struktúrán belül készült, ott repertoáron lévő, a nézők és játékosok hagyományos elválasztottságát megtartó előadásokhoz készült színházpedagógiai programokat alkalmazott színháznak nevezné.

Fogalom-meghatározás: Nyílt politikai, pedagógiai vagy terápiás céllal rendelkező, a színház mint művészeti intézmény hagyományos keretein kívül létrejövő színházi projektek gyűjtőfogalma. Olyan egymástól sokszor radikálisan különböző, ám minden esetben funkcionálisan meghatározott színházi gyakorlatokat jelöl, amelyek pontosan definiált csoportok, egyének és/vagy közösségek életébe való beavatkozásukkal társadalmi változást kívánnak elérni. A hagyományos színházzal szemben nem kizárólagos célja egy előadás létrehozása (nem is mindig jön létre bemutatható előadás), hanem sokkal inkább a közös munka folyamatára fókuszál.

Az alkalmazott színházi formák sokszínűsége miatt nem lehet a teljesség igényére törekvő példafelsorolást adni, továbbá a csoportosítás sem egyszerű. Az alábbi öt típus tűnik a legelterjedtebbnek:

  1. konkrét nevelési tartalmakra koncentráló színház
  2. fejlesztő színház (theatre for development)
  3. közösségi színház (community theatre)
  4. terápiás célú színház (theatre as therapy)
  5. színház munkahelyi/üzleti környezetben (corporate theatre)

 

RÉSZVÉTELI SZÍNHÁZI FORMÁK

Angol nyelvű kifejezés: participatory theatre

Olyan színházi előadások vagy tevékenységformák gyűjtőfogalma, amelyek a nézőknek az előadásban való részvétel lehetőségét kínálják fel, akik így nézőből résztvevőkké válnak. A részvétel számos módon megvalósulhat a színpadi cselekményben való tényleges részvételtől (játékossá válástól) kezdve az annak feldolgozásában, megértésében vagy a történet alakításában vállalt szerepig. A részvételi előadás fontos kritériuma, hogy sem dramaturgiai, sem performatív értelemben nem működik a nézői részvétel nélkül (vagyis benne a nézői részvétel ebben az értelemben nem opcionális, míg természetesen az egyes néző részvétele mindig önkéntes, sohasem kikényszeríthető). Történetileg olyan színház- és színészpedagógiai koncepciók, műfajok hatása ismerhető fel rajta, mint a brechti tandarab-elmélet, a színházi avantgárd és neoavantgárd performativitás-fogalma, a boali elnyomottak színháza.

Részvételi színházi előadásra és projektekre egyaránt találhatunk példát kőszínházi, független színházi és alkalmazott színházi kontextusban (utóbbi kettőben nyilván sokkal gyakoribb).

 

KÖZÖSSÉGI SZÍNHÁZ

Angol nyelvű kifejezés: community theatre

Nem egy önálló műfaj, hanem sokféle színházi kísérlet összefoglaló neve. A közösségi színházi előadások / akciók jellegzetes vonása, hogy igyekeznek a – sokszor valamely marginális csoport tagjainak számító – résztvevőket közösségi élményhez juttatni, amelynek eredménye, hogy a résztvevők közösségi identitásukban és egyéni önazonosságukban megerősödve térnek vissza a mindennapokba.

A színházi tevékenység társadalmi célokat szolgál, mint például közösségépítés, társadalmi párbeszéd elősegítése, a közösségben felmerülő konfliktusok megoldása, a közösség kulturális és társadalmi életének szervezése.

Megkülönböztethető az ún. társadalmi színház, amely a hatalmi, hierarchikus, strukturális viszonyok láthatóvá tételét, a kritikai tudatosság kialakítását tekinti a változás motorjának.

Szakmai hozzászólások

A szakmai hozzászólások megtekintéséhez és új hozzászólás írásához be kell lépni.