Két-, ill. háromlépcsős program (felkészítő / feldolgozó vezetett beszélgetés / foglalkozás / térelemzés)

Olyan színházi nevelési / színházpedagógiai program, amely kettő vagy három modulból áll. (Természetesen elképzelhető több modul is, az említettek a leggyakoribbak.) A kétlépcsős programnál az előadást / jelenetsort meg is előzheti, illetve követheti is a vezetett beszélgetés, az interaktív elemeket tartalmazó foglalkozás vagy a vezetett térelemzés. A háromlépcsős modulnál értelemszerűen a felkészítő és a feldolgozó modul közé ékelődik maga az előadás / jelenetsor.  Egy előadáshoz kapcsolódhat többféle lépcső is, így pl. elképzelhető színház felkészítő foglalkozással és feldolgozó vezetett beszélgetéssel; vagy színház felkészítő vezetett térelemzéssel és feldolgozó foglalkozással stb. stb.

A felkészítő beszélgetés és foglalkozás szinonimájaként használatosak a ráhangoló beszélgetés, ill. foglalkozás és az érzékenyítő beszélgetés, ill. foglalkozás kifejezések.

 

SZÍNHÁZ FELKÉSZÍTŐ / FELDOLGOZÓ VEZETETT BESZÉLGETÉSSEL

A színházi nevelési / színházpedagógiai programokban a színházi előadáshoz kapcsolódó vezetett beszélgetés többféle módon segítheti a nézőket a befogadás elmélyítésében. Irányulhat a színházi formanyelv, az előadás által használt színházi jelrendszer megértésére, felfejtésére. Segíthet az előadás által felvetett kérdések, központi probléma átgondolásában, támpontokat adhat a látott előadás megértéséhez. A vezetett beszélgetés elsődlegesen a köznevelésben érintettek számára készül, többnyire felkészült színházpedagógiai vagy színházi nevelési szakember (ritkábban az előadásban szereplő színész) vezeti, a nézőknek érdemi beleszólási lehetőséget biztosít a diskurzusban, megtervezett a menete, pedagógiai célokkal is rendelkezik és többször is megismételhető.

Az előadást megelőző beszélgetés felkészítő jellegű, a nézők előzetes tudását, élményeit hívja elő, az előadás után zajló pedig a látottak feldolgozását segíti.

 

SZÍNHÁZ FELKÉSZÍTŐ / FELDOLGOZÓ FOGLALKOZÁSSAL

A színházi nevelési és színházpedagógiai programokban a felkészítő / feldolgozó foglalkozás a színházi előadáshoz kapcsolódva a beszélgetés mellett dramatikus tevékenységeket is kínál. Ezek a drámapedagógiai munkaformák irányulhatnak a színházi formanyelv, az előadás által használt színházi jelrendszer jobb, saját tapasztalaton alapuló megértésére. A beszélgetéshez hasonlóan a foglalkozások segíthetnek az előadás által felvetett kérdések, központi probléma átgondolásában, és élményszerű tapasztalatokat adhatnak a látott darab megértéséhez. A foglalkozást többnyire színházi nevelési vagy színházpedagógiai szakember vezeti, gyakran az előadásban játszó színészek vagy az előadás más alkotóinak segítségével.

Az előadást megelőző foglalkozás felkészítő jellegű, az előadás után zajló pedig a feldolgozást segíti.

 

SZÍNHÁZ FELKÉSZÍTŐ / FELDOLGOZÓ VEZETETT TÉRELEMZÉSSEL

Konkrét előadáshoz kapcsolódó, annak színházi terét használó, illetve a résztvevőkkel együtt bejáró foglalkozás, amely a köznevelésben érintettek számára készül, felkészült szakember vezeti, megtervezett a menete, pedagógiai célokkal is rendelkezik, és többször is megismételhető. Meg is előzheti, követheti is az előadást / jelenetsort, amihez érdemben kapcsolódik.

 

Szakmai hozzászólások

A szakmai hozzászólások megtekintéséhez és új hozzászólás írásához be kell lépni.