Színházi nevelési / színházpedagógiai programok minősítésének rendszere

Az itt ismeretett minősítési rendszert a 2017 során lezajlott egyeztetési folyamat eredményeképpen dolgozta ki a Minősítés munkacsoport. 2017 november-decemberében kb. tíz alkalommal tesztelésre, majd ez alapján újragondolásra kerül.

A javasolt minősítési rendszer egy olyan struktúra, amely a színházi nevelési / színházpedagógiai programok minőségét kívánja biztosítani nyílt, egységes visszajelzés rendszer kialakításával, amelyben szakemberek, pedagógusok és résztvevők (jellemzően diákok) osztják meg véleményüket az általuk látott programokról, tehát minősítik azokat.

Egy program akkor számít minősített programnak, amennyiben 1 szakember, 6 pedagógus, illetve 10 résztvevő visszajelzett a programról a szinhazineveles.hu portálon – ez esetben egy logó jelzi a program minősített voltát. (Természetesen ennél több visszajelzés is érkezhet a honlapra.) Fontosnak gondoljuk tehát, hogy azok a programok, amelyeket mind a színházi nevelési és színházpedagógiai szakma, mind a pedagógusok, mind a résztvevők validálnak, legyenek megkülönböztetve azoktól, amelyek nem vállalják a nyílt szakmai megmérettetést.

A visszajelzés alapú minősítési rendszer célja,

 • hogy segítsen a részvevőknek (jellemzően diákjait hozó pedagógusnak) abban, hogy az online megosztott vélemények alapján választani tudjon a programok közül. A szakmai vélemények különleges státuszt élveznek, hiszen a portálra látogató laikus érdeklők tájékoztatása mellett a szakmai párbeszédet is generálják.
 • hogy a programokat létrehozó csoportok, társulatok, színházi nevelési és színházpedagógiai szakemberek visszajelzést kaphassanak munkájukról, annak hatásáról, fogadtatásáról, és ebből tanulva, továbbfejlesszék programjukat.

A minősítési rendszer, azaz a hárompólusú nyílt visszajelzés rendszer a felsorolt célok elérésére alkalmas. A minősítési rendszer nem kéri számon, hogy a csoportok/egyének mit kezdtek a visszajelzésekkel. Azt gondoljuk, hogy a „minőségivé” válás elég motivációt jelent ahhoz, hogy a belső fejlesztést a csoportok/egyének elvégezzék.

Azt gondoljuk továbbá, hogy a visszajelzés alapú minősítési rendszer csak az első lépcsőfok a színházi nevelési és színházpedagógiai szakmán belül a szervezetek önértékelésen alapuló, belső minőségbiztosítási rendszerének későbbi kialakításához.

 

A VISSZAJELZÉS-ALAPÚ MINŐSÍTÉSI RENDSZER SZEMPONTJAI

Úgy gondoljuk, hogy színházi nevelési és színházpedagógiai programok minőségének megítélésében kerülni kell a pontozásos, egyszempontú visszajelzési rendszert. Olyan megoldásban gondolkodtunk, ahol több szempont figyelembevételével alakulhat ki összkép a program minőségéről. A minősítési rendszer kétirányú felelősség: egyrészt az alkotó szakemberek szakmai közössége felé, a másrészt a résztvevők és a pedagógusok felé. A minősítési rendszert motivációnak szánjuk, hogy minél több vélemény formálja és alakítsa a programot.

A minősítési eljárásnak magát kitevő program létrehozói a szinhazineveles.hu oldalon a regisztrációt követően vehetnek részt a minősítési folyamatban. A megfelelő számú visszajelzés feltöltése után a szinhazineveles.hu oldalon feltüntetésre kerül a minősítettség. Ettől kezdve egyéb megjelenési formáknál is használható.

Az online felhasználóbarát végeredményhez javasoljuk, hogy bizonyos kérdésekhez / szempontokhoz ne csak kifejtős, verbális válaszok kapcsolódjanak, hanem választható válaszok összesített eredményei is jelenjen meg.

Javaslatunk az, hogy három különböző forrásból érkezzenek visszajelzések:

 1. Szakemberek;
 2. Pedagógusok;
 3. Résztvevők

A szakemberek munkájára vonatkozó alapszempontok

 1. A szakemberek a konszenzussal elfogadott visszajelzési szempontrendszert pontosan ismerjék, annak szellemében fogalmazzák meg véleményüket. Ezt ideális esetben meg kell előznie az szakemberek egységes szakmai felkészítésének.
 2. A szakemberek pontosan ismerjék a programok létrehozóinak céljait, a létrehozás és megvalósulás közegét, és ezeket figyelembe véve fogalmazzák meg véleményüket.
 3. A szakemberek a program megnézése után személyesen is beszéljenek az alkotókkal, színházi nevelési, színházpedagógiai szakemberekkel.

A minősítési anyag reflektáljon a program a) megvalósítására; b) tartalmára; c) környezetére.

A VISSZAJELZÉSEK FELTÖLTÉSÉNEK MÓDJA

 • A szakemberek és a pedagógusok a szinhazineveles.hu-n töltik ki a visszajelzéseiket. Csak regisztrációval, rendelkező tagok tölthetnek fel véleményt. A visszajelzések névvel együtt jelennek meg.
 • A Facebook- vagy Google-profillal rendelkező idősebb résztvevők és a felnőtt résztvevők három módon is feltölthetik visszajelzésüket: a szinhazineveles.hu-n történő regisztrációt követően, vagy regisztráció nélkül Google-fiókkal, vagy Facebook-profillal is megtehetik ezt. Visszajelzéseik mellett a keresztnevük és életkoruk jelenik meg.
 • Az Facebook- vagy Google-profillal nem rendelkező kiskorú résztvevők visszajelzéseit regisztrált pedagógus töltheti fel vagy az alkotók maguk is begyűjthetik a résztvevőktől vagy pedagógusoktól, és az alkotók is feltölthetik azokat. Visszajelzéseik mellett keresztnevük és életkoruk jelenik meg.

A visszajelzések feltöltésére az adott program adatlapja alatt van lehetőség. A rendszer rákérdez a részvétel időpontjára.

A visszajelzések felkerüléséről a rendszer értesíti az alkotókat.

Minden alkotó abban érdekelt, hogy minél több visszajelzés támassza alá munkájának minőségét.

A visszajelzések kapcsán bármely felhasználó egyetlen kattintással jelezheti, hogy az adott értékelést hasznosnak találta (felfelé mutató hüvelykujj) vagy nem (lefelé mutató hüvelykujj). A visszajelzések pontozás szerint jönnek egymás után, vagyis az a visszajelzés van legfelül, amelyre a legtöbben adtak felfelé mutató hüvelykujjat. Továbbá a visszajelzések akár az alkotók, akár a résztvevők, akár más szakemberek által regisztrációjuk, Google-fiókjuk vagy Facebook-profiljuk használatával tovább kommentelhetők, ezzel is lehetőséget adva a szakmai párbeszéd folytatására.

 

A SZAKEMBEREK KIVÁLASZTÁSA

Javaslatunk szerint kellene egy 40-50 főből álló szakember-lista, amelyet a minősítési rendszerben résztvevők konszenzussal alakítanak ki. Természetesen csak olyan szakember lehet a listán, aki vállalja az ezzel a feladattal járó felelősséget és munkát. A listán jellemzően színházi nevelési és színházpedagógiai szakemberek, színházpedagógusok, színész-drámatanárok, rendezők, kritikusok, szakírók, dramaturgok, színészek lesznek.

Természetesen felvétel alapján nem lehet visszajelezni egy programra, de amennyiben felvételen is meg szeretné tekinteni a programot a szakember felkészülés céljából, a társulatnak rendelkezésére kell bocsátania a program felvételtét. Ez esetben a szakember köteles konzultálni a felvételen látható program megvalósulásának körülményeiről, résztvevői csoportjáról, illetve arról, hogy a felvétel óta miben és mennyire változott a program.

Az alkotók a szakember-listáról bárkit felkérhetnek a visszajelzésre.

Szakemberek lehetnek

 • akik, minimum 5 éven keresztül rendszeresen vezetnek, vezettek foglalkozásokat, illetve minimum 5 éves színész-drámatanári/színházpedagógiai tapasztalattal rendelkeznek, vagy
 • rendezők, akik rendszeresen alkotnak színházi nevelési / színházpedagógiai programokat, és munkájuk során egyenrangú szerepet tulajdonítanak a programok művészeti és pedagógiai céljainak, vagy
 • kritikusok, szakírók, akik tájékozottak a színházi nevelés és színházpedagógia területén.

A szakemberek vállalják, hogy

 • egy évadban minimum 3 programról adnak visszajelzést (amennyiben igény van rá),
 • részt vesznek a szempontok elsajátításában,
 • beszélgetnek az alkotókkal a program után.

A szakembereket a munkájukért díjazni kell, illetve útiköltségüket is szükséges biztosítani. Fontosnak gondoljuk, hogy a program alkotói maximum 25% erejéig vállaljanak ebből terhet. A maradékra szükséges egyéb forrást találni.

Szakmai hozzászólások

A szakmai hozzászólások megtekintéséhez és új hozzászólás írásához be kell lépni.